t-piece.png

E40104, E40149,  E40207 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
E40104 ADAPTER SIL18 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40104.htm
E40106 Adapter SI/1 - 1/4NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40106.htm
E40107 Adapter SI/1 - 1/2NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40107.htm
E40109 WELDING ADAPTER SAD ST52 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40109.htm
E40111 WELDING ADAPTER http://www.ifm.com/products/de/ds/e40111.htm
E40113 WELDING ADAPTER SI http://www.ifm.com/products/de/ds/e40113.htm
E40114 ADAPT    /SI/9/ /G1/2/ http://www.ifm.com/products/de/ds/e40114.htm
E40115 ADAPT    /SI/9/ /G1/4/ http://www.ifm.com/products/de/ds/e40115.htm
E40119 ADAPT    /SI/1/ /G1     /  / http://www.ifm.com/products/de/ds/e40119.htm
E40124 WELDING ADAPTER SID V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40124.htm
E40125 MONTMUFFE SAM16 V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40125.htm
E40127 ADAPT    /SI/9/ /1/2NPT /TI http://www.ifm.com/products/de/ds/e40127.htm
E40128 ADAPT    /SI/9/ /M12X1  /TI http://www.ifm.com/products/de/ds/e40128.htm
E40129 FLOW ADAPT SI http://www.ifm.com/products/de/ds/e40129.htm
E40130 FLOW ADAPT SI TI http://www.ifm.com/products/de/ds/e40130.htm
E40131 MONTMUFFE CUZN http://www.ifm.com/products/de/ds/E40131.htm
E40132 ADAPT    /SI/1/ /G3/8 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40132.htm
E40134 ADAPT    /SI/9/ /G3/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40134.htm
E40136 T-PIECE R1/2-M26X1.5-R1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40136.htm
E40137 T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40137.htm
E40138 ADAPT    /S./2/X/SCHWEISS PE http://www.ifm.com/products/de/ds/e40138.htm
E40139 T-PIECE R1-M26X1.5-R1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40139.htm
E40141 T-PIECE 3/4-14NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/E40141.htm
E40143 ADAPT    /SI/1/ /G1/2/ http://www.ifm.com/products/de/ds/E40143.htm
E40148 ADAPT    /SI/9/ /M18X1,5/  / http://www.ifm.com/products/de/ds/e40148.htm
E40149 MOUNTING SET SR1000 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40149.htm
E40150 ADAPT D10 G1/2 VA http://www.ifm.com/products/de/ds/E40150.htm
E40151 ADAPTER G3/4-R1/2/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40151.htm
E40152 ADAPTER G1-R1/2/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40152.htm
E40153 ADAPTER G1-R3/4/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40153.htm
E40154 ADAPTER G3/4-NPT1/2/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40154.htm
E40155 ADAPTER G1-NPT1/2/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40155.htm
E40156 ADAPTER G1-NPT3/4/MS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40156.htm
E40158 MESSSTR  DN25/L300/VA/D33,7 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40158.htm
E40159 FLOW ADAPT SF PTFE http://www.ifm.com/products/de/ds/e40159.htm
E40160 CLAMP ADAPTER R1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40160.htm
E40161 ADAPTBLOCK D10 G1/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40161.htm
E40162 ADAPTBLOCK D16 G1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40162.htm
E40163 ADAPTBLOCK D22 G3/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40163.htm
E40164 ADAPTBLOCK D27 G1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40164.htm
E40166 MOUNTING SET SR1000 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40166.htm
E40171 COMBICON PLUG / QUANTITY 5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40171.htm
E40173 COMBICON PLUG / QUANTITY 5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40173.htm
E40174 CLAMP ADAPTER D10 1/2 NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40174.htm
E40175 ADAPT    /SI/9/ /G1/2    / http://www.ifm.com/products/de/ds/e40175.htm
E40176 ADAPT    /SI/9/ /G1/4    / http://www.ifm.com/products/de/ds/e40176.htm
E40178 ADAPTER G3/4-R1/2/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40178.htm
E40179 ADAPTER G1-R1/2/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40179.htm
E40180 ADAPTER G1-R3/4/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40180.htm
E40181 ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC http://www.ifm.com/products/de/ds/e40181.htm
E40182 ADAPTBLOCK D15 G1/2 PVC http://www.ifm.com/products/de/ds/e40182.htm
E40183 2/2-SOLENOID VALVE http://www.ifm.com/products/de/ds/E40183.htm
E40184 FILTER G1/2 BRASS http://www.ifm.com/products/de/ds/E40184.htm
E40185 CHECKVALVE BRASS http://www.ifm.com/products/de/ds/E40185.htm
E40186 BALANCING VALVES R1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40186.htm
E40187 ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC http://www.ifm.com/products/de/ds/e40187.htm
E40188 ADAPT   /SI/1/ /1/4NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40188.htm
E40189 ADAPT G1/2"-3/4" http://www.ifm.com/products/de/ds/e40189.htm
E40191 ADAPTER G3/4-NPT1/2/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40191.htm
E40192 ADAPTER G1-NPT1/2/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40192.htm
E40193 ADAPTER G1-NPT3/4/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40193.htm
E40195 ADAPT SD G1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40195.htm
E40196 GROUNDING CLAMP 1/2" http://www.ifm.com/products/de/ds/e40196.htm
E40197 GROUNDING CLAMP 3/4" http://www.ifm.com/products/de/ds/e40197.htm
E40198 GROUNDING CLAMP 1" http://www.ifm.com/products/de/ds/e40198.htm
E40199 REDADAPT G1/2"-R1/2" http://www.ifm.com/products/de/ds/e40199.htm
E40200 REDADAPT G1/2"-1/2NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40200.htm
E40201 ADAPTBLOCK SI G3/8 http://www.ifm.com/products/de/ds/E40201.htm
E40203 PROTECTIVE COVER SI5 D52,5 L43 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40203.htm
E40204 MOUNTING SET http://www.ifm.com/products/de/ds/e40204.htm
E40205 ADAPTER G1-1/4-R1/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40205.htm
E40206 ADAPTER G1-1/4-NPT1/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e40206.htm
E40207 T-PIECE D 35X3-M18X1.5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40207.htm
E40208 T-PIECE D 42X3-M18X1.5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40208.htm
E40210 SHUT-OFF VALVES http://www.ifm.com/products/de/ds/e40210.htm
E40211 SC TEACH BUTTON PS http://www.ifm.com/products/de/ds/e40211.htm
E40212 SC TEACH BUTTON OR http://www.ifm.com/products/de/ds/e40212.htm
E40213 SCREW-IN ADAPTER 1/2" SM http://www.ifm.com/products/de/ds/e40213.htm
E40214 SREW-IN ADAPTER 3/4"->1/2" SM http://www.ifm.com/products/de/ds/e40214.htm
E40215 SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM http://www.ifm.com/products/de/ds/e40215.htm
E40216 SREW-IN ADAPTER 3/4" SM http://www.ifm.com/products/de/ds/e40216.htm
E40217 SREW-IN ADAPTER 1" SM http://www.ifm.com/products/de/ds/e40217.htm
E40227 ADAPT   /SM/1/VICTAULIC http://www.ifm.com/products/de/ds/e40227.htm
E40228 ADAPT    /SM/1/G2 - 2 NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e40228.htm
E40229 ADAPT    /SM/1/NPT 1 1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40229.htm
E40230 ADAPT    /SM/1/ /G 1 1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40230.htm
E40231 ADAPT    /SM/1/G2 - R2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e40231.htm
E40234 FE-GND-CLIP /4 PIECE SET http://www.ifm.com/products/de/ds/E40234.htm
E40240 ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE http://www.ifm.com/products/de/ds/E40240.htm
E43000 MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI http://www.ifm.com/products/de/ds/e43000.htm
E43001 FLANGE PLATE 73-90 D16 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43001.htm
E43002 WELDING ADAPTER 50/D16 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43002.htm
E43003 MOUNTING ADAPTER G3/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43003.htm
E43004 MOUNTING ADAPTER G1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43004.htm
E43005 FLANGE PLATE 100-125 D16 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43005.htm
E43006 FLANGE PLATE  65-80 D16 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43006.htm
E43007 FLANGE PLATE  54-52X52 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43007.htm
E43008 MOUNTING ADAPTER G3/4/D22 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43008.htm
E43009 MOUNTING ADAPTER G1/D22 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43009.htm
E43012 MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16 http://www.ifm.com/products/de/ds/e43012.htm