Pora Vietnam, Bộ điều khiển PR-DPA-450, Đại lý chính hãng Pora Vietnam