Bất kỳ nhu cầu nào cho các thiết bị điện tự động, vật tư công nghiệp, liên hệ chúng tôi đễ được hỗ trợ:
Chúng tôi hỗ trợ giá rất tốt cho các Hãng sau: Coprim - Nidec Avtron - Asco-Vaisala - Alia- Valbia - Wika- Aignep - Can need - Pilz - Balluff - leuze - lenze - E+H - E+L - Lap laser - Proton - Pora- Danfoss
Bạn tham khảo thêm 1 số list vật tư giá tốt Hãng MOXA
86M-1620D-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-132 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-132I MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-132I-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-132-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-5212U-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-5250-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ANT-WDB-ARM-02 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
20P To 20P Flat Cable-500mm MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-104 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-104-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-114 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-114-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-134I MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-134I-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CB-114 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CB-114-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CB-134I MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-2821D-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-108 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CA-108-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CB-108 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
CB-108-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
BKT-DB44L MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-BKTES MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-5401-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-6600-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-6810-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-1602-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-2600-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-3811-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-3810-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-3801-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
85M-3800-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-4420-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-2604D-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-1832D-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
86M-2830D-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ADP-DB9M-DB9M MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-1601 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-1601-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-1600 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-1600-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2600 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2600-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2601 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2601-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2404 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2404-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-6600 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-6600-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-3800 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-3800-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-3810 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-3810-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2606 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-2606-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-6810 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-6810-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-7820 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
45MR-7820-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1241 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1241-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1210 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1210-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1211 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1211-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1214 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1214-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1240 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1240-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1213 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1213-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1212 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik E1212-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ADP-RJ458P-DB9F MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ADP-RJ458P-DB9M MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
A53-DB25F w/ Adapter MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
A53-DB9F w/ Adapter MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
A53-DB25F w/o Adapter MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
A53-DB9F w/o Adapter MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-HSPA MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-EU MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-JP MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-US MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-EU-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-JP-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-WL1-US-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-HSPA-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2542-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512 MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-HSPA MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-EU MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-JP MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-US MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-EU-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-JP-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-WL1-US-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-HSPA-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
ioLogik 2512-T MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM
BKT-PWR MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM