Pora Vietnam, Bộ điều khiển PR-DPA-400C, Đại lý chính hãng Pora Vietnam