SHAW Vietnam, SDHMINI-EX-B, Shaw Mini Dewpoint Hygrometer  SDHMINI-EX-B, Đại lý chính hãng SHAW Vietnam

100% UK Origin SHAW Vietnam Model: SDHMINI-EX-B
Shaw Mini Dewpoint Hygrometer