ABB Vietnam, AI830A, AI830, DI810, Đại lý chính hãng ABB Vietnam

 

100% USA Origin  ABB Vietnam  Model: AI830A
 I/O Module
100% USA Origin ABB Vietnam  Model: AI830
 I/O Module
100% USA Origin ABB Vietnam  Model: DI810
 I/O Module