Pora Vietnam, Bộ điều khiển PR-DPA-400, Đại lý chính hãng Pora Vietnam