Bất kỳ nhu cầu nào cho các thiết bị điện tự động, vật tư công nghiệp, liên hệ chúng tôi đễ được hỗ trợ:
Chúng tôi hỗ trợ giá rất tốt cho các Hãng sau: Coprim - Nidec Avtron - Asco-Vaisala - Alia- Valbia - Wika- Aignep - Can need - Pilz - Balluff - leuze - lenze - E+H - E+L - Lap laser - Proton - Pora- Danfoss
Bạn tham khảo thêm 1 số list vật tư giá tốt Hãng COPRIM 
7.70.70 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.50 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.15 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.10 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.14 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.16 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.18 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.20.12 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
V230-13-B20B COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.45 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.61 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.60 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.71 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.72 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.55 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.56 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.66 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
7.70.65 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.37 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.38 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.39 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.70 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.35 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.40 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.72 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.75 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.80 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.36 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.66 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.68 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.70 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.72 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.701 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.721 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.751 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.661 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.27 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.17 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.66 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.681 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.28 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.19 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.68 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.29 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.21 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.25 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.30 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.22 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.25 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.641 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.02.26 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.15 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.64 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.801 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM
1.01.30 COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM