Bất kỳ nhu cầu nào cho các thiết bị điện tự động, vật tư công nghiệp, liên hệ chúng tôi đễ được hỗ trợ:

Chúng tôi hỗ trợ giá rất tốt cho các Hãng sau: Nidec Avtron - Vaisala - Alia- Valbia - Wika- Aignep - Can need - Pilz - Balluff - leuze - lenze - E+H - E+L - Lap laser - Proton - Pora
Bạn tham khảo thêm 1 số vật tư giá tốt - hàng sẳn kho của Hãng Nidec Avtron
1  

AV56A1TD1YXG015    (See note 1)
Housing Type:           1 - Single Output
Rotor Bore Size:        KD - 15/16" Thru-Shaft Cam Screw Rotor for ADC Pitch Motor ; Cover Style:    X - No Cover Plate
Line Driver:   6 - 5-24v in, 5-24v out (7272) recommended for single-ended wiring (A,B,Z, no A/,B/,Z/); Left Output PPR:  Y - 1024 PPR
Right Output PPR:     X - No Right Output, Single Output Only
Connector Options:   G - Ind'l w/Northstar Pinout (EPIC Style connector), w/mating plug, LED diagnostics
Note 1This current Model replaces  AV56A1KDX6YXGP51 

 

2 Nidec Avtron / 100% USA Origin

Model: AV5-8YP000
Line Driver:   8 - 5-24v in, 5-24V out hi-power standard (Hx)
PPR:    Y - 1024 PPR
Connector Options:   P - Industrial EPIC Style w/Plug
Modifications :      000 - No Special Options