cum-nen-cao-ap-cua-may-nen-khi-zr250-atlas-copco-element-ofs-i-41-1616747281.png

Cụm nén cao áp của máy nén khí ZR250 Atlas Copco Element OFS I-41 1616747281

- MÁY NÉN KHÍ  ZR250 Atlas Copco

- Cụm nén cao áp 1616747281 Element OFS I-41

- Ty van hút gió - Pít tông hút gió 1621003700

- Lõi bộ tách nước dàn làm mát trong 1621536100